• +421 948 900 155

 • nadacia@zltakacicka.sk

Menu Close

Prijaté opatrenia pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR.

Prehľad všetkých aktuálne platných prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR. Posledná aktualizácia 28.03.2020.


Štát zavádza limit na počet zákazníkov v predajni, v jednom čase bude môcť byť v obchode len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.


V obchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško. Prevádzky musia zabezpečiť minimálny odstup v radách pri pokladniciach aspoň dva metre.


Zakáže sa predaj respirátorov bežnej verejnosti, keďže môžu byť nebezpečné (chorý človek, ktorý používa respirátor s výdychovým ventilom, vydychuje infikovaný vzduch). Respirátory budú k dispozícii iba pre zdravotníckych pracovníkov.


Od pondelka (30. 3. 2020) sa povoľuje otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:

 • očné optiky,
 • služby STK a emisnej kontroly,
 • leasingové služby,
 • predajne a servis bicyklov,
 • notári a advokáti,
 • stavebniny, záhradníctva,
 • galantérie, metrový textil
 • farby, laky,
 • elektroinštalačné služby,
 • železiarstva,
 • zberné dvory,
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • kľúčové služby.

Aj tieto prevádzky musia zabezpečiť rovnaké hygienické štandardy, ako predajne potravín: rúško, dezinfekcie rúk či rukavice, rozstupy aspoň dva metre a malá koncentrácia zákazníkov v jednom čase.


Zatvorené naďalej zostanú veľké obchodné domy a veľké prevádzky. Výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch.


Meranie telesnej teploty v obchodoch nebude povinné, iba odporúčané. V nemocniciach a priemyselných podnikoch bude meranie teploty od pondelka (30. 3. 2020) povinné.


Pre seniorov nad 65 rokov zostávajú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h.


Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie.


Vláda SR vyhlásila NÚDZOVÝ STAV

Núdzový stav sa vzťahuje na:

 • držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby,
 • držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby,
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
 • právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
 • Úrad verejného zdravotníctva SR,
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva,
 • zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť.

Štát chce chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.

Viac tu: Verejná vyhláška – poskytovanie sociálnych služieb


Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Viac tu: Verejná vyhláška – povinnosť nosiť rúška


Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).


Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.


Vláda vyzýva seniorov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.


Obce a mestá majú zriadia telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.


Ministerstvo dopravy zruší bezplatnú dopravu pre študentov.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, aby sa im menej umožnilo tráviť čas cestovaním.


Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny.


Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive – thru. Ide o testovacie body na koronavírus z áut. Jedno takéto miesto za deň urobí 70 odberov vzoriek.


Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivými ľuďmi budú vojaci a policajti, aby urobili poriadok.


Pri vstupe do nemocníc, fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.


Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci.


Vláda predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.


Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú.


Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.


V skrátenom legislatívnom konaní bude prerokovaný návrh zákona, aby mohli pracovať notári a advokáti. Napríklad na prípravu závete alebo obhajoby.


Do 30. apríla 2020 nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba.


Ministerstvo zdravotníctva identifikuje lieky a ochranné prostriedky, ktoré potrebujeme na zabezpečenie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zakáže sa ich vývoz do zahraničia.


Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné.


Vláda požiada riaditeľa RTVS, aby každý deň bola na RTVS svätá omša o 18.00 h. Takisto sa zavedie vysielanie školských spotov a online škola na RTVS.


Do hmotných rezerv sa zabezpečia dezinfekčné prostriedky.


Od 24. 3. 2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.

Viac tu: Verejná vyhláška – zákaz hromadného podujatia


S účinnosťou od 18. 3. 2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.


S účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 • predajní drogérie,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti verejnosti),
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
 • autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby,
 • taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 • práčovní a čistiarní odevov.

Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.

Viac tu: Opatrenie ÚVZ SR OLP/2595/2020 a Opatrenie ÚVZ SR OLP/2596/2020.


Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.


Všetkým osobám, ktoré sa od 16. 3. 2020 ako zorganizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí zahraničia na územie SR alebo o repatriácií, ktorých na územie SR sa rozhodne, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.


Zatvárajú sa akvaparky a lyžiarske strediská, ako aj všetky zábavné podniky, detské kútiky, wellness a fitness centrá, kúpele.

Viac tu: Opatrenie ÚVZSR


Sprísňujú sa preventívne kroky v rezorte školstva. Prerušuje sa vyučovanie na školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

Viac tu: Usmernenie ministerstva školstva


Vláda upozorňuje rodičov, aby v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.


Z dôvodu predídenia šírenia možnej nákazy v nemocničnom prostredí boli zakázané všetky návštevy vo všetkých nemocniciach na území SR.

Viac tu: Vyhláška ÚVZSR


O súčinnosť boli požiadané aj Cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v SR, aby zvážili obmedzenie usporiadania a konania bohoslužieb, omší, náboženských stretnutí, pútí a slávností. Rovnako tak obmedzili používanie liturgických predmetov, spoločných modlitebných knižiek a predmetov, ktoré by mohli slúžiť na prenos vírusu a predišli vzájomnému fyzickému kontaktu.


Všetci Slováci, ktorí sa na územie SR vracajú zo zahraničia, musia ísť do povinnej 14-dňovej karantény (vrátane osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti). Zároveň sa sprísňujú kontroly na dodržiavanie karanténnych opatrení. Za nedodržanie povinnej karantény hrozí pokuta až do výšky 1 659 €.

Viac tu: Opatrenie ÚVZSR


Klientske centrá budú od pondelka 16.3. fungovať len tri hodiny denne.

Viac tu: Tlačová správa MVSR


Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.

Železničná doprava

 • Medzinárodná železničná doprava nebude premávať od 13. 3. 2020 od 7.00 hod.
 • Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. 3. 2020 premávať podľa sobotného grafikonu. Železničná spoločnosť Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov.
 • Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR ) dezinfikujú priestory staníc.

Autobusová doprava

 • Počnúc dňom 13.3.2020 o 7.00 hod. nebudú medzinárodné autobusové linky premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.

Kamiónová preprava tovaru

 • Nákladná kamiónová doprava je povolená na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.

Lodná doprava

 • Počnúc dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Letecká doprava

 • Dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. bude pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.

Pošta

Slovenská pošta bude fungovať v upravenom režime tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie univerzálnej poštovej služby – môžu byť však upravené prevádzkové hodiny. Všetky pobočky sa v priebehu dňa budú pravidelne dezinfikovať.


Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:

 • nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,
 • osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným pobytom – a platným cestovným dokladom,
 • osoby, ktoré dochádzajú na územie SR za prácou z prihraničných obcí; musia sa preukázať občianskym preukazom/pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou zmluvou.

Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov aj na ošetrovné (OČR) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Stačí vyplniť formulár na webe Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).


Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny


Výskytom ochorenia COVID-19 (koronavírus) čelí v súčasnosti Slovensko najväčšej bezpečnostnej výzve za uplynulé desaťročia.


Vláda SR s účinnosťou od 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav a prijala ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu medzi obyvateľstvom SR.


Rozšírenie koronavírusu vyžaduje konkrétne opatrenia a celospoločenskú informačnú kampaň zo strany zodpovedných.

Milan
Sledujte to najnovšie z domova aj zo sveta.

Zanechať komentár

Tvoj mail nebude po publikovaní komentára zverejnený.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Zdieľať

Copy Link to Clipboard

Copy