0€ z 2.000,00€ vyzbierané
Kategória:Zbierky

Príspevok pre nadáciu

0€ z 2.000€ vyzbieraných

Nevybrali ste si žiadny z našich projektov? Nevadí môžete prispieť na náš transparentný účet, z ktorého potom rozdeľujeme peniaze pre individuálnych žiadateľov, nadácie, neziskové organizácie, občianske združenie, či napríklad pre škôlky a školy.

Okrem projektov totiž podporujeme aj individuálnych žiadateľov, ktorý môžu žiadať o príspevok od nás napríklad na krytie liečebných nákladov pre deti, na uhradenie nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Pravidelne sme v kontakte s rodičmi mnohých detí, ktoré potrebujú pomoc aj na uhradenie základných životných potrieb. Ak ste si teda nevybrali žiadny konkrétny projekt, tak môžete finančne prispieť aj na náš transparentný účet.

Vyberte metódu platby príspevku
Osobné informácie

Terms

Celkový príspevok: 10,00€