Dokumenty

Zakladateľské dokumenty, správy zo zasadnutia správnej rady a výročné správy Nadácie Žltá Kačička.

Zakladateľské dokumenty

Nadačná listina Nadácia Žltá Kačička – PDF

Potvrdenie o pridelení IČO Nadácii Žltá Kačička – PDF

Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod nadácie – PDF

Zasadnutie správnej rady zo dňa 29.10.2019 – PDF

Zasadnutie správnej rady zo dňa 13.01.2020 – PDF, príloha č. 2 – rozpočet

Daňové priznanie a účtovné závierky

Daňové priznania, účtovná závierka, poznámky – rok 2019:

  • Daňové priznanie za rok 2019 – PDF
  • Účtovná závierka za rok 2019 – PDF
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2019 – PDF

Správa revízora nadácie k činnosti nadácie:

  • rok 2019 – PDF

Výročné správy

Výročná správa Nadácie Žltá Kačička (rok 2019) – PDF

Dokumenty k projektom a žiadosti o grant

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory – WORD, PDF

Prílohy pre žiadosť o poskytnutie finančnej podpory – WORD, PDF

Podmienky Grantového programu 2020 – PDF

O poskytnutie príspevku z Grantového programu 2020 môžete požiadať aj online prostredníctvom formulára zverejneného na stránke zltakacicka.sk.

V prípade ak o pridelenie grantu požiadate elektronicky obdržíte všetky vyplnené dokumenty do mailu. Je potrebné ich vyplniť, podpísať a s povinnými prílohami poslať na adresu nadácie v zmysle podmienok Grantového programu 2020.

požiadať o grant z Grantového programu 2020