• +421 948 900 155

  • nadacia@zltakacicka.sk

Menu Close

Renovácie detských ihrísk

Jedným zo schválených projektov správnej rady Nadácie Žltá Kačička je aj realizácia projektu Renovácie detských ihrísk na Slovensku. Našim cieľom je postupne vyhľadávať staršie detské ihriská v rámci Slovenska, ktoré sú z materiálov ako napr. drevo alebo kov a potrebujú zrenovovať.

Má ísť o renovácie a úpravy základných charakterov ako napríklad obrusovanie, odhrdzovanie a natieranie pohľadových plôch, očistenie hracích plôch a preliezok, ich dezinfekcia, parné antibakteriálne čistenie vybraných častí, čistenie nespevnených hracích plôch prípadne úprava okolia detského ihriska.

Tieto úpravy a opravy chceme financovať z príspevkov prispievateľov a od týchto príspevkov sa odráža aj výška a spôsob renovácie zvolených ihrísk.

Pripravujeme postupné oslovenia obcí, miest, mestských častí, aby sme získali odporúčanie a povolenie pre realizáciu nami ponúkanej pomoci.

Tiež je tu príležitosť pre Vás, našich podporovateľov, aby ste nám tiež zaslali napríklad formou e-mailu tipy na detské ihriská.

Aj takouto cestou chceme ako nadácia prispieť k lepšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu, najmä chceme spríjemniť prostredie na čerstvom vzduchu pre našich najmenších a na renovovaných, čistých a opravených ihriskách im dopriať aj bezpečnosť a lepší zážitok z hry.

Veď každý by mal mať príležitosť využiť tvoje detstvo hlavne na vonkajšie pohybové hry, miesto sedenia doma za tabletom.

Viac o projekte

Nadácia – Nadácia Žltá Kačička

Zodpovedná osobaRoman Tomša

Kontrólor projektuMilan Šedivý

Číslo účtu – SK30 8330 0000 0000 2019 0200

Variabilný symbol – 99